C. Valerius Catullus * Катул
 

C. Valerius Catullus
-----
Carmina
Стихотворения
  • На Лезбия, в-к Дума, год.1, кн.6, 1890
  • Стихотворения 109, 70, 87, В. Манева, сп. Прометей, 1940/41
  • Стихотворения, Г. Михайлов, сп. Прометей, 1941
  • Стихотворения 2, 5, 51, 86, 92, Кр. Димитров, Българска реч, год. 2, кн.2, 1927
  • Стихотворение 11, Кр. Димитров, Книгопис, год.1, кн. 9/10, 1928
  • Книгата на Катул от Верона, Н. Бакърджиева, 1996
  • Гай Валерий Катул. Стихотворения, Я. Букова, ИК "Стигмати", 2009
  •