lat-bgSELECT pr.id as id,pr.`3` as type,pr.`2` as title_lat,a.`2` as avtor_lat ,pr.`1` as title_bg,a.`1` as avtor_bg FROM `2` as pr, `1` as a WHERE pr.`1_id` = '5' AND a.id = '5' ORDER BY pr.`1`

  C. Valerius Catullus * Катул
 

C. Valerius Catullus
-----
Carmina
Стихотворения
  • На Лезбия, в-к Дума, год.1, кн.6, 1890
  • Стихотворения 109, 70, 87, В. Манева, сп. Прометей, 1940/41
  • Стихотворения, Г. Михайлов, сп. Прометей, 1941
  • Стихотворения 2, 5, 51, 86, 92, Кр. Димитров, Българска реч, год. 2, кн.2, 1927
  • Стихотворение 11, Кр. Димитров, Книгопис, год.1, кн. 9/10, 1928
  • Книгата на Катул от Верона, Н. Бакърджиева, 1996
  • Гай Валерий Катул. Стихотворения, Я. Букова, ИК "Стигмати", 2009
  •