lat-bgSELECT pr.id as id,pr.`3` as type,pr.`2` as title_lat,a.`2` as avtor_lat ,pr.`1` as title_bg,a.`1` as avtor_bg FROM `2` as pr, `1` as a WHERE pr.`1_id` = '8' AND a.id = '8' ORDER BY pr.`1`

  T. Livius * Ливий
 

T. Livius
-----
Ab Urbe condita
История на Рим
  • Откъси, Б. Илиев, сп. Прометей, 1941
  • Историята на Рим. От основаването на Града. Книга първа - шеста, Вл. Атанасов, Изток-Запад, 2004 - 2006
  • Достопаметни герои и деяния, Колектив, Народна култура, "Хермес", 1989
  • История на Рим, кн. І, М. Марков, Народна култура, 1978
  •