Qu. Horatius Flaccus
Ars poetica * Поетическо изкуство
Превод: Поетическото изкуство, Кр. Димитров, Българска реч год. 2, кн. 6/7/8/9, 1927/8
 
двуезичен | оригинал | превод


Все още няма въведен текст.