Хораций
* Оди
Превод: Оди. Кн. I - II, Кр. Димитров, 1931/33
 
двуезичен | оригинал | превод

I II III IV