Ювенал
* Сатири
Превод: Сатира против управлението на Домициана, К. Величков, Българска христоматия, 1884
 
двуезичен | оригинал | превод


Все още няма въведен текст.