M. Tullius Cicero
Pro Milone * Реч в защита на Тит Аний Милон
Превод: в: Избрани речи, Л. Йорданова, Наука и изкуство, 1983
 
двуезичен | оригинал | превод

I  

Все още няма въведен текст.