Valerius Maximus
Facta et dicta memorabilia * Достопаметни дела и слова
Превод: Достопаметни дела и слова. Избрано, И. Илиева, Рива, 2004
 
двуезичен | оригинал | превод

 

Все още няма въведен текст.