M. Fabius Quintilianus
Institutio oratoria * Обучението на оратора
Превод: Обучението на оратора, М. Порталски, 1982
 
двуезичен | оригинал | превод

I  

Все още няма въведен текст.