Sextus Propertius
Elegiae * Елегии
Превод: Елегия, ІІІ, 26, В. Манева, сп. Прометей, 1941
 
двуезичен | оригинал | превод

 

Все още няма въведен текст.