C. Sallustius Crispus * Салустий
 

C. Sallustius Crispus
-----
Coniuratio Catilinae
Заговорът на Катилина
 • Съзаклятието на Катилина, Др. Карадимчев, Хемус, 1940
 • Заговорът на Катилина, в: Исторически съчинения, М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982
 •  
   

  C. Sallustius Crispus
  -----
  Fragmenta historiarum
  История - фрагменти
 • в: Исторически съчинения, М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982
 •  
   

  C. Sallustius Crispus
  -----
  Ad Caesarem de re publica
  Писма до Цезар за държавата
 • в: Исторически съчинения, М. Марков и Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1982
 •  
   

  C. Sallustius Crispus
  -----
  Bellum Iugurthinum
  Югуртинската война
 • Войната с Югурта, Ат. Памуков, 1939
 • в: Исторически съчинения, М. Марков, Наука и изкуство, 1982
 •