C. Iulius Caesar * Цезар
 

C. Iulius Caesar
-----
De bello Alexandrino
Александрийската война
 • в: Исторически съчинения, Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991
 •  
   

  C. Iulius Caesar
  -----
  De bello Africo
  Африканската война
 • в:Исторически съчинения, Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991
 •  
   

  C. Iulius Caesar
  -----
  De bello Gallico
  Галската война
 • Хелветийската война, Ат. Памуков, 1939
 • Галската война. 8 книги коментари, Ат. Танчовски, 1941
 • в: Исторически съчинения, Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991
 • Галската война . Книга VI, М. Марков, 1937
 • Галската война, Ст. Илчев, 1937/42
 •  
   

  C. Iulius Caesar
  -----
  De bello civili
  Гражданската война
 • в: Исторически съчинения, Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991
 •  
   

  C. Iulius Caesar
  -----
  De bello Hispaniensi
  Испанската война
 • в: Исторически съчинения, Кост. Костакев, Наука и изкуство, 1991
 •