M. Tullius Cicero * Цицерон
 

M. Tullius Cicero
-----
Brutus
Брут
 • Брут, или за прочутите оратори в: За оратора, П. Стоянова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  De Republica
  За държавата
 • в: За държавата. За законите, М. Костова, Софи - Р, 1994
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  De legibus
  За законите
 • в: За държавата. За законите, М. Костова, Софи - Р, 1994
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  De oratore
  За оратора
 • За оратора, П. Стоянова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  De amicitia
  За приятелството
 • Лелий или за приятелството, Н. Даскалов, 1930
 • в: Етически трактати, Ю. Филипова, Народна култура, "Хермес", 1984
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  De senectute
  За старостта
 • в: Етически трактати, Ю. Филипова, Народна култура, "Хермес", 1984
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Orator
  Ораторът
 • в: За оратора, П. Стоянова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Epistulae ad Atticum
  Писма до Атик
 • в: Избрани писма, Н. Георгиева, Народна култура, "Хермес", 1983
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Epistulae ad familiares
  Писма до близките
 • в: Избрани писма, Н. Георгиева, Народна култура, "Хермес", 1983
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Epistulae ad Brutum
  Писма до Брут
 • в: Избрани писма, Н. Георгиева, Народна култура, "Хермес", 1983
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Pro S. Roscio Amerino
  Реч в защита на Секст Росций от Америя
 • в: Избрани речи, Д. Бояджиев, Наука и изкуство, 1983
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Pro Milone
  Реч в защита на Тит Аний Милон
 • в: Избрани речи, Л. Йорданова, Наука и изкуство, 1983
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  In Verrem
  Речи срещу Верес
 • Втора сесия на процеса срещу Верес. Четвърта реч за статуите (със съкр.) в: Избрани речи, Вл. Атанасов, Наука и изкуство, 1983
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  In Catilinam
  Речи срещу Катилина
 • в: Избрани речи, Д. Бояджиев, Наука и изкуство, 1983
 • Речи срещу Катилина, Д. Дечев, 1919/20/25/29/41
 • Първа реч против Катилина, Ек. Каравелова, 1888/1900
 • Първо слово против Катилина, Ив. Вазов и К. Величков, 1884
 •  
   

  M. Tullius Cicero
  -----
  Philippicae
  Речи срещу Марк Антоний (Филипики)
 • в: Избрани речи, Н. Георгиева, Наука и изкуство, 1983
 •