Qu. Curtius Rufus * Квинт Курций Руф
 

Qu. Curtius Rufus
-----
Historia Alexandri Magni
История на Александър Велики
  • История на Александър Велики, Н. Бакърджиева, Военно издателство, 1985
  •