T. Livius * Ливий
 

T. Livius
-----
Ab Urbe condita
История на Рим
  • Откъси, Б. Илиев, сп. Прометей, 1941
  • Историята на Рим. От основаването на Града. Книга първа - шеста, Вл. Атанасов, Изток-Запад, 2004 - 2006
  • Достопаметни герои и деяния, Колектив, Народна култура, "Хермес", 1989
  • История на Рим, кн. І, М. Марков, Народна култура, 1978
  •