АНТИЧНИ ПАМЕТНИЦИ

Златен ритон от Панагюрище Тракийски бронзов шлем Бронзова монета на тракийския владетел Севт III
Златен съд от Наг Сент Миклош Златен съд от Наг Сент Миклош - български воин Стенопис от Казанлъшката гробница
Сребърна кана от с. Борово Сребърен наколенник

РИМСКИ ТЕРМИ в гр. Варна

Римските бани в гр. Варна са най-голямата обществена сграда, открита в България, разположени на повече от 7 000 кв.м. площ. Построена е в края на ІІ и началото на ІІІ в. и има почти симетричен план. Със своя грандиозен строеж и безупречно изпълнение на блестящия си замисъл, римските бани са забележителен паметник на античната архитектура по българските земи.

Квадров градеж по южната фасада
Мраморен профилиран корниз от фригидария
Западната подземна галерия
Тухлен градеж на стените
Вход от източния аподитерий в преддверието
Южната фасада на термите
Датайл - римски терми
Стената на западния аподитерий
Източен аподитерий
Калдарий. Поглед към входа в тепидария
Голямата зала на термите
Голямата зала на термите. Детайл
Котелно помещение
Префурниумът на термите
Тепидарий. В дъното - част от басейна и вход към аподитерия
Мраморен капител

КЪСНОАНТИЧНАТА ГРОБНИЦА КРАЙ СИЛИСТРА

Гробницата е открита през 1942 г., близо до Дуросторум, един от най-важните военни и градски центрове в тази част на Римската империя. По своята архитектура Силистренската гробница е обикновен тип римски еднокамерни гробници с правоъгълен план. Тя има размери 3,30 х 2,60 м. стените й са дебели - 0,60 м. градени от ломени камъни, споени с червен коросан. Гробницата е ориентирана изток-запад. Подът е настлан с тухли. Вътрешността на гробницата смайва с богатството и разнообразието на живописната декорация, с която са покрити изцяло стените и свода на паметника.

Основната тема на гробницата е процесия от прислужници или дарители, организирана около централната сцена на съпружеската двойка. Тази схема е широко застъпена в релефната украса на гробници и съркофази в Мала Азия и в последствие заимствана от целия елинистически свят.

Общ изглед на стенописите в Силистренската гробница
Общ изглед на стенописите в Силистренската гробница
Изображение на слугата от третото пано на южната стена
Изображение на слугата от средното пано на южната стена
Прислужницата от южната стена облечена в червена далматика
Прислужницата в ляво от господарката на западната стена, облечена в дълга препасана туника с широки ръкави
Прислужницата в дясно от господаря. Западната стена, облечена в дълга туника
Прислужницата от северната стена облечена в дълга далматика с широки ръкави
Слуга от средното пано на северната стена, облечен в къса туника с панталони и обут в обувки
Слугата от третото пано на северната стена облечен в туника и панталон
Детайл

КАЗАНЛЪШКАТА ГРОБНИЦА
Детайл от стенописите на купола
Детайл от стенописите на купола
Общ изглед на стенописите на купола
Детайл от стенописите на купола
Детайл от стенописите на купола
Изглед към входа на гробницата
Разрез на гробницата
Изглед към входа на гробницата