Aulus Gellius
Noctes Atticae * Атически нощи
Превод: Атически нощи, Вл. Атанасов, Наука и изкуство, 1985
 
двуезичен | оригинал | превод

I II III IV V VI VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX  

1 
[I. Disceptatio Sex. Caecilii iureconsulti et Favorini philosophi de legibus duodecim tabularum. Sextus Caecilius in disciplina iuris atque in legibus populi Romani noscendis interpretandisque scientia, usu auctoritateque inlustri fuit. Ad eum forte in area Palatina, cum salutationem Caesaris opperiremur, philosophus Favorinus accessit conlocutusque est nobis multisque aliis praesentibus. In illis tunc eorum sermonibus orta mentiost legum decemviralium, quas decemviri eius rei gratia a populo creati conposuerunt, in duodecim tabulas conscripserunt. Eas leges cum Sex. Caecilius inquisitis exploratisque multarum urbium legibus eleganti atque absoluta brevitate verborum scriptas diceret, "sit" inquit "hoc" Favorinus "in pleraque earum legum parte ita, uti dicis; non enim minus cupide tabulas istas duodecim legi quam illos duodecim libros Platonis de legibus. Sed quaedam istic esse animadvertuntur aut obscurissima aut durissima aut lenia contra nimis et remissa aut nequaquam ita, ut scriptum est, consistentia." "Obscuritates" inquit Sex. Caecilius "non adsignemus culpae scribentium, sed inscitiae non adsequentium, quamquam hi quoque ipsi, qui, quae scripta sunt, minus percipiunt, culpa vacant. Nam longa aetas verba atque mores veteres oblitteravit, quibus verbis moribusque sententia legum conprehensa est. Trecentesimo quippe anno post Romam conditam tabulae conpositae scriptaeque sunt, a quo tempore ad hunc diem anni esse non longe minus sescenti videntur. Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest? nisi duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur aut quae furem manifestum ei, cui furtum factum est, in servitutem tradit, nocturnum autem furem ius occidendi tribuit. Dic enim, quaeso, dic, vir sapientiae studiosissime, an aut iudicis illius perfidiam contra omnia iura divina atque humana iusiurandum suum pecunia vendentis aut furis manifesti intolerandam audaciam aut nocturni grassatoris insidiosam violentiam non dignam esse capitis poena existumes?" "Noli" inquit Favorinus "ex me quaerere, quid ego existumem. Scis enim solitum esse me pro disciplina sectae, quam colo, inquirere potius quam decernere. Sed non levis existimator neque aspernabilis est populus Romanus, cui delicta quidem istaec vindicanda, poenae tamen huiuscemodi nimis durae esse visae sunt; passus enim est leges istas de tam inmodico supplicio situ atque senio emori. Sicut illud quoque non humaniter scriptum improbavit, quod, si homo in ius vocatus morbo aut aetate aeger ad ingrediendum invalidus est, arcera non sternitur, sed ipse aufertur et iumento imponitur atque ex domo sua ad praetorem in comitium nova funeris facie effertur. Quam enim ob causam morbo adfectus et ad respondendum pro sese non idoneus iumento adhaerens in ius adversario deportatur? Quod vero dixi videri quaedam esse inpendio molliora, nonne tibi quoque videtur nimis esse dilutum, quod ita de iniuria poenienda scriptum est: "Si iniuriam alteri faxit, viginti quinque aeris poenae sunto." Quis enim erit tam inops, quem ab iniuriae faciendae libidine viginti quinque asses deterreant? Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret: "..." inquit "L. Veratius fuit egregie homo inprobus atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat." Propterea" inquit "praetores postea hanc abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt. Nonnulla autem in istis legibus ne consistere quidem, sicuti dixi, visa sunt, velut illa lex talionis, cuius verba, nisi memoria me fallit, haec sunt: "si membrum rupit, ni cum e pacto, talio esto." Praeter enim ulciscendi acerbitatem ne procedere quoque exsecutio iustae talionis potest. Nam cui membrum ab alio ruptum est, si ipsi itidem rumpere per talionem velit, quaero, an efficere possit rumpendi pariter membri aequilibrium? In qua re primum ea difficultas est inexplicabilis. Quid si membrum" inquit "alteri inprudens ruperit? quod enim per inprudentiam factum est, retaliari per inprudentiam debet. Ictus quippe fortuitus et consultus non cadunt sub eiusdem talionis similitudinem. Quonam igitur modo inprudentem poterit imitari, qui in exsequenda talione non licentiae ius habet, sed inprudentiae? Sed et si prudens ruperit, nequaquam patietur aut altius se laedi aut latius. Quod cuiusmodi libra atque mensura caveri possit, non reperio. Quin etiam, si quid plus erit aliterve conmissum, res fiet ridiculae atrocitatis, ut contraria actio mutuae talionis oriatur et adolescat infinita quaedam reciprocatio talionum. Nam de inmanitate illa secandi partiendique humani corporis, si unus ob pecuniam debitam iudicatus addictusque sit pluribus, non libet meminisse et piget dicere. Quid enim videri potest efferatius, quid ab hominis ingenio diversius, quam quod membra et artus inopis debitoris saevissimo laniatu distrahebantur, sicuti nunc bona venum distrahuntur?" Tum Sex. Caecilius amplexus utraque manu Favorinum "tu es" inquit "unus profecto in nostra memoria non Graiae modo, sed Romanae quoque rei peritissimus. Quis enim philosophorum disciplinae suae leges tam scite atque docte callet, quam leges tu nostras decemvirales percalluisti? Sed quaeso tecum tamen, degrediare paulisper e curriculis istis disputationum vestrarum academicis omissoque studio, quicquid lubitum est, arguendi tuendique, consideres gravius, cuimodi sint ea, quae reprehendisti, nec ideo contemnas legum istarum antiquitates, quod plerisque ipse iam populus Romanus uti desiverit. Non enim profecto ignoras legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus ac pro utilitatum praesentium rationibus proque vitiorum, quibus medendum est, fervoribus mutari atque flecti neque uno statu consistere, quin, ut facies caeli et maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur. Quid salubrius visum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito? quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus? quid tam necessarium existimatum est propulsandae civium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae? Omnia tamen haec oblitterata et operta sunt civitatis opulentia quasi quibusdam fluctibus exaestuantis. Sed cur tibi esse visa est inhumana lex omnium mea quidem sententia humanissima, quae iumentum dari iubet aegro aut seni in ius vocato? Verba sunt haec de lege "si in ius vocat". "Si morbus aevitasve vitium escit, qui in ius vocabit, iumentum dato; si nolet, arceram ne sternito." An tu forte morbum appellari hic putas aegrotationem gravem cum febri rapida et quercera iumentumque dici pecus aliquod unicum tergo vehens? ac propterea minus fuisse humanum existumas aegrotum domi suae cubantem iumento inpositum in ius rapi? Hoc, mi Favorine, nequaquam ita est. Nam "morbus" in lege ista non febriculosus neque nimium gravis, sed vitium aliquod inbecillitatis atque invalentiae demonstratur, non periculum vitae ostenditur. Ceteroqui morbum vehementiorem vim graviter nocendi habentem legum istarum scriptores alio in loco non per se "morbum", sed "morbum sonticum" appellant. "Iumentum" quoque non id solum significat, quod nunc dicitur; sed vectaculum etiam, quod adiunctis pecoribus trahebatur, veteres nostri "iumentum" a "iungendo" dixerunt. "Arcera" autem vocabatur plaustrum tectum undique et munitum quasi arca quaedam magna vestimentis instrata, qua nimis aegri aut senes portari cubantes solebant. Quaenam tibi igitur acerbitas esse visa est, quod in ius vocato paupertino homini vel inopi, qui aut pedibus forte aegris esset aut quo alio casu ingredi non quiret, plaustrum esse dandum censuerunt? neque insterni tamen delicate, arceram iusserunt, quoniam satis esset invalido cuimodi vectaculum. Atque id fecerunt, ne causatio ista aegri corporis perpetuam vacationem daret fidem detractantibus iurisque actiones declinantibus. Sed enim ipsum vide. Iniurias factas quinque et viginti assibus sanxerunt. Non omnino omnes, mi Favorine, iniurias aere isto pauco diluerunt, tametsi haec ipsa paucitas assium grave pondus aeris fuit; nam librariis assibus in ea tempestate populus usus est. Sed iniurias atrociores, ut de osse fracto, non liberis modo, verum etiam servis factas inpensiore damno vindicaverunt, quibusdam autem iniuriis talionem quoque adposuerunt. Quam quidem tu talionem, vir optime, iniquius paulo insectatus es ac ne consistere quidem dixisti lepida quadam sollertia verborum, quoniam talioni par non sit talio neque rumpi membrum facile possit ad alterius rupturae, ut ais tu, "aequilibrium". Verum est, mi Favorine, talionem parissimam fieri difficillime. Sed decemviri minuere atque exstinguere volentes huiuscemodi violentiam pulsandi atque laedendi talione, eo quoque metu coercendos esse homines putaverunt neque eius, qui membrum alteri rupisset et pacisci tamen de talione redimenda nollet, tantam esse habendam rationem arbitrati sunt, ut, an prudens inprudensne rupisset, spectandum putarent aut talionem in eo vel ad amussim aequiperarent vel in librili perpenderent; sed potius eundem animum eundemque impetum in eadem parte corporis rumpenda, non eundem quoque casum exigi voluerunt, quoniam modus voluntatis praestari posset, casus ictus non posset. Quod si ita est, ut dico et ut ipse aequitatis habitus demonstrat, taliones illae tuae reciprocae argutiores profecto quam veriores fuerunt. Sed quoniam acerbum quoque esse hoc genus poenae putas, vae, obsecro te, ista acerbitas est, si idem fiat in te, quod tute in alio feceris? praesertim cum habeas facultatem paciscendi et non necesse sit pati talionem, nisi eam tu elegeris. Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis probabilius esse existimas nolo hoc ignores hanc quoque ipsam talionem ad aestimationem iudicis redigi necessario solitam. Nam si reus, qui depecisci noluerat, iudici talionem imperanti non parebat, aestimata lite iudex hominem pecuniae damnabat, atque ita, si reo et pactio gravis et acerba talio visa fuerat, severitas legis ad pecuniae multam redibat. Restat, ut ei, quod de sectione partitioneque corporis inmanissimum esse tibi visum est, respondeam. Omnibus quidem virtutum generibus exercendis colendisque populus Romanus e parva origine ad tantae amplitudinis instar emicuit, sed omnium maxime atque praecipue fidem coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice. Sic consules, clarissimos viros, hostibus confirmandae fidei publicae causa dedidit, sic clientem in fidem acceptum cariorem haberi quam propinquos tuendumque esse contra cognatos censuit, neque peius ullum facinus existimatum est, quam si qui probaretur clientem divisui habuisse. Hanc autem fidem maiores nostri non modo in officiorum vicibus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxerunt maximeque in pecuniae mutuaticae usu atque commercio: adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiae temporariae, quo communis omnium vita indiget, si perfidia debitorum sine gravi poena eluderet. Confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati conquirendae pecuniae causa, quam dissoluerent, eosque dies decemviri "iustos" appellaverunt, velut quoddam iustitium, id est iuris inter eos quasi interstitionem quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure posset. Post deinde, nisi dissoluerant, ad praetorem vocabantur et ab eo, quibus erant iudicati, addicebantur, nervo quoque aut compedibus vinciebantur. Sic enim sunt, opinor, verba legis: "Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato." Erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant. Sed eam capitis poenam sanciendae, sicuti dixi, fidei gratia horrificam atrocitatis ostentu novisque terroribus metuendam reddiderunt. Nam si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam, ne existimes invidiam me istam forte formidare: "Tertiis" inquit "nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto." L. Nihil profecto inmitius, nihil inmanius, nisi, ut reapse apparet, eo consilio tanta inmanitas poenae denuntiatast, ne ad eam umquam perveniretur. Addici namque nunc et vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt, dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi neque audivi, quoniam saevitia ista poenae contemni non quitast. An putas, Favorine, si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos, quam videmus? Acerbitas plerumque ulciscendi maleficii bene atque caute vivendi disciplinast. Historia de Metto Fufetio Albano nobis quoque non admodum numero istiusmodi libros lectitantibus ignota non est, qui, quoniam pactum atque condictum cum rege populi Romani perfide ruperat, binis quadrigis evinctus in diversa nitentibus laceratus est. Novum atque asperum supplicium quis negat? sed, quid elegantissimus poeta dicat, vide: at tu dictis, Albane, maneres." Haec taliaque alia ubi Sextus Caecilius omnibus, qui aderant, ipso quoque Favorino adprobante atque laudante disseruit, nuntiatum est Caesarem iam salutari, et separati sumus.   1. ЗА „ДВАНАДЕСЕТТЕ ТАБЛИЦИ
Секст Цецилий бе известен с голямата си практика и име в познанието на правото и във вещината да разбира и тълкува законите на римския народ. Веднъж, докато очаквахме в двора на Палатинската резиденция да поздравим Цезаря, към него се приближи философът Фаворин и двамата подхванаха разговор в присъствието на много хора, сред които бях и аз. По някое време се отвори дума за децемвирските закони, които изработила и записала на дванадесет таблици колегията на децемвирите, избрана точно по този повод. По въпроса за дванадесетте таблици Секст Цецилий, който бе изследвал и изпитал на дело законите на много градове, каза, че са написани с изрядна и съвършена краткост, а Фаворин от своя страна: „Тъй да бъде, рече, както твърдиш, за повечето от тях съм съгласен с тебе; та аз четох тези „Дванадесет таблици" с не по-малко любопитство, отколкото знаменитите дванадесет книги на Платон „За законите". Ала някои положения в „Таблиците" ми изглеждат или твърде неясни, или твърде сурови, или, напротив — прекалено меки и снизходителни, а някои закони, струва ми се, са съвсем несъстоятелни и изобщо не могат да се държат на крака".
За неясните места, отговори му Секст Цецилий, не бива да търсим вината у съставителите, а да видим незнанието на неспособните да ги разберат, макар че и те едва ли могат да бъдат обвинявани, защото вековете са заличили думите и нравите на древните хора, а именно в техните думи и нрави се заключава смисълът на законите. Те са били изготвени и записани триста години след основаването на Рим210, а оттогава до днес са се изминали кажи-речи шестстотин години. Ала кое ли положение в тях може да се нарече сурово? Освен ако не смяташ за жесток закона, изискващ да бъде осъден на смърт законно назначеният съдия или арбитър, уличен във вземане на подкуп при воденето на съдебния процес? Или закона, който предава хванатия през деня крадец в робство на потърпевшия, а спрямо нощния крадец разрешава дори убийство? Кажи тогава, мой учени приятелю, нима нито потъпкващото всякаква божествена и човешка правдина вероломство на съдията, продал за пари своята клетва, нито непоносимата наглост на пладнешкия крадец, нито притаеното насилничество на нощния грабител не бива да се смятат за престъпления, достойни за смъртно наказание?"
„Не ме питай, рече Фаворин, какво смятам. Нали знаеш, че съобразно с правилата на учението, което следвам, аз обикновено изследвам нещата, без да ги определям. Но аз зная, че не се смята за лекомислено и маловажно мнението на римския народ, комуто подобни престъпления се стрували непоносими, ала наказанията от тоя род му изглеждали прекалено сурови; понеже той позволил законите, изискващи такива крайни присъди, да отмрат поради престаряване и овехтяване. Така например римляните отхвърлили и безчовечното правило, гласящо, че ако призоваваният в съда поради болест или старост е немощен и не може да върви, не му постилат бричка, а го изнасят, слагат го на впряга и досущ като някакъв нов вид погребално ществие го карат от дома му към мястото, където заседава преторът211. И защо ли един тежкоболен човек, който е негоден да отговаря за себе си, трябва да бъде качван от противника си на впрегатно животно и натирван към съдилището? А що се отнася до снизходителните закони, за които споменах, нима и на теб не ти се струва твърде беззъбо изискваното от „Таблиците" наказание за обида: „Ако някой нанесе обида другиму, наказанието да бъде двадесет и пет аса." Дали е имало такъв невъзможен бедняк, който заради двадесет и пет аса се е отказвал от желанието си да оскърбява хората? Затова дори и вашият Лабеон, тълкувайки „Дванадесетте таблици", не е одобрявал този закон и е казал така: „Имало един Луций Вераций, човек изключително разхайтен и доста нередовен. Най-голямото забавление за него било да раздава плесници по лицата на свободните хора. Подир него винаги вървял един роб с натъпкана кесия в ръце; щом зашлевял някому шамара, заповядвал на роба си да брои на ударения двадесет и пет аса съгласно с „Дванадесетте таблици". Затова преторите намерили за уместно да извадят от употреба и изоставят този закон и издали постановление, че те ще назначават третейски съдии, които да оценяват нанесената обида. А някои децемвирски закони, както вече казах, са очевидно несъстоятелни, например законът за въздаянието212, чийто текст, ако не ме лъже паметта, е следният: „Ако някой строши другиму член, да му се въздаде със същото, освен ако не се спогодят." Та нали освен да се стигне до жестокостта на отмъщението, нищо друго не би могло да се постигне при опита да се осъществи едно справедливо въздаяние. Защото, ако онзи, комуто строшат някакъв член на тялото, пожелае според закона за въздаянието да отвърне със същото на виновника, дали би могъл, питам аз, да постигне еднаквост при чупенето на съответния член? Тук е първата неразрешима трудност. Ами ако виновникът е повредил тялото на другия неволно? Нали това, което е извършено неволно, изисква и отплатата да бъде извършена неволно; понеже нарочният и случайният удар не могат да се измерват със сходството на еднаквото въздаяние? По какъв начин тогава ще може да подражава на неволния виновник пострадалият, който при осъществяването на въздаянието няма правото на своеволие, а на невнимание? Но дори виновникът умишлено да е наранил другиго, той в никакъв случай не ще допусне да го осакатят повече или по-тежко. А с каква теглилка или мярка би могло да се предотврати подобно нещо, туй никак не ми е ясно. Нещо повече, ако разплатата се окаже ро-голяма или неправилно извършена, ще се стигне до глупашката жестокост да започнат враждебни действия на взаимни възмездия, които ще се превърнат в някаква безкрайна размяна и редуване на въздаяния. А за безсърдечната кръвожадност да се сече и дроби човешкото тяло, когато един човек, осъден за дългове, бъде отдаден във властта на мнозина кредитори, дори не искам да споменавам и ми е чоглаво дори да говоря за нея. Какво ли наистина може да бъде по-зверско, какво ли може да бъде по-несъвместимо с човешкия разум от това да се раздробяват по най-страшен начин членовете и крайниците на неплатежоспособния длъжник, така както днес се раздробяват на търг именията?"
Тогава Секст Цецилий, прегръщайки с двете си ръце Фаворин, каза: „Ти без съмнение си единственият наш съвременник, който е изкусен не само в гръцките, но и в римските работи. Та кой ли философ е изучил в такава пълнота и дълбочина законите на своето учение, в каквито ти си изучил законите на нашите децемвири? Но моля те все пак, слез за малко от академичните орбити на вашите прения и захвърли пристрастието си да доказваш и защитаваш каквото си искаш, прецени по-проникновено същината на това, което току-що отхвърли, и не осъждай древността на тези закони само защото римският народ бил престанал вече да ги използува. Ти, разбира се, прекрасно знаеш, че полезните и целебните свойства на законите се менят и огъват съобразно с духа на епохата, съобразно с характера на обществото, съобразно с изискванията за незабавна изгода, съобразно с кипенето на пороците, нуждаещи се от лекуване, че не съхраняват вечно първоначалния си вид, а подобно на небето и морето и те се преобразяват от бурите на събития и съдба. Та какво по-спасително е могло да съществува от закона на Столон за най-големите поземлени владения? Какво по-полезно от Вокониевото постановление, забраняващо жени да бъдат обявявани за наследници? Какво би могло да предпази гражданите от прекомерен разкош по-добре от Лициниевия, Фаниевия и другите закони, ограничаващи разходите?213 Обаче всички те са заличени и удавени в богатството и разкоша на държавата, която клокочи като море при прилив. Но защо ти се струва безчовечен според мен най-човечният от всички закони, който нарежда да се даде впряг на болен или възрастен човек, призован в съда? Ето текста на закона „За задълженията на ищеца": „Ако болест или старост пречи на ответника, ищецът да даде впряг; ако онзи не иска, бричка да не му се застила." Да не би да смяташ, че тук „болест" означава тежко неразположение, придружено с остри пристъпи на треска, а впряг означава някакво животно, което вози човека на гърба си? И сигурно затова си мислиш, че е съвсем безчовечно да измъкнеш болен човек от леглото му, да го туриш на гърба на добичето и да го натириш към съда? Това, драги ми Фаворине, съвсем не е така. Защото болестта, за която се говори в закона, не е треска или тежък недъг, а се има предвид някаква слабост и безсилие, без да има опасност за живота. Впрочем такава страшна болест с много вредни последствия е наречена на едно друго място от авторите на законите не просто „болест", а „опасна болест". „Впряг" също не означава само това, което се нарича с тази дума днес; но и колите, влачени от запрегнат в тях добитък, били наричани от нашите предци „впрягове". А бричка (агсега) наричали покрита и защитена отвсякъде, наподобяваща голяма арка кола, застлана с черги, в която обикновено превозвали тежко болните и престарелите хора. Тогава каква суровост виждаш в нареждането на децемвирите да се набави каруца за призования в съда бедняк или сиромах, който или е с болни крака, или поради някаква друга причина не може да ходи? Заповядали обаче колата да не се застила с меки постелки, защото на болния му стига всякакво возило. И са постъпили така, за да не може телесната болест да бъде постоянно извинение за неявяването в съда на длъжници, които отлагат плащането на заемите си и се крият от съдебните процеси. Но помисли сам. За нанесена обида узаконили да се плащат по двадесет и пет аса. Но съвсем не за всички обиди, драги ми Фаворине, злосторниците са могли да се отърват с толкова малко пари, въпреки че дори това невзрачно количество асове е правело голямо количество бронз; защото тогавашните асове са тежали по една либра.
Но за по-жестоки обиди, като например счупването на кост, при това нанесени не само на свободни хора, но дори и на роби, законите изисквали много по-голямо обезщетение, а при някои по-тежки осакатявания било прилагано и въздаянието. Което въздаяние ти, драги мой, малко несправедливо нападна и с присъщата ти изящна духовитост обяви, че дори не можело да се държи на крака, защото между възмездие и възмездие имало разлика и защото трудно можело да бъде строшена някаква част от тялото на обвиняемия „при пълна еднаквост", както казваш ти, с потърпевшия. Наистина, Фаворине, почти невъзможно е да съществува напълно равностойно въздаяние, но децемвирите в желанието си да намалят и задушат насилието при подобни побоища и осакатявания посредством така нареченото въздаяние са сметнали, че страхът, пораждан от него, ще възпира хората; ала в същото време са преценили, че когато някой нанесе телесна повреда другиму и не пожелае да се договори с потърпевшия за парично възмездие, едва ли е необходимо да се задълбочават чак до такива подробности и да определят дали е извършил насилието волно или неволно или пък да напасват с отвес и да претеглят с кантар съответното възмездие, а по-скоро са изисквали с едно и също настроение и едно и също настървение да се пристъпи към повреждането на една и съща част от тялото, защото степента на желанието би могла да се възстанови, а обстоятелствата при нанасянето на удара — не. И ако всичко е така, както казвам и както показва самото естество на равенството, то обявената от теб неизпълнимост на взаимните въздаяния е повече остроумна, отколкото вярна. Но понеже смяташ, че подобен вид наказание е жесток, кажи ми, заклевам те, що за жестокост е това да се отнасят с теб така, както ти си се отнесъл към другиго? Особено ако имаш възможността да се помириш и не е задължително да понесеш възмездието, освен ако не го избереш сам. И понеже смяташ за по-приемливо преторското постановление „За оценяване на престъпленията"214, то аз желая ти на всяка цена да знаеш, че при необходимост и въздаянието, за което говорим, е трябвало да премине през оценката на съдия. Защото, ако обвиняемият, който не скланял да се договори с потърпевшия, не се подчинявал и на съдийската заповед да даде въздаяние чрез изтърпяване на същото нараняване, каквото е нанесъл, съдията разглеждал жалбата и осъждал виновника да плати глоба, така че ако на обвиняемия и помирението се видело тежко и въздаянието — жестоко, строгостта на закона се свеждала до парично наказание. Остава да ти обясня и това, което ти приемаш за изключителна кръвожадност при разсичането и разкъсването на човешко тяло. Чрез съблюдаване и тачене на добродетелите от всякакъв вид се въздигнал римският народ от невзрачното си начало до днешното си могъщество, но най-много и най-ревностно от всичко той почитал верността, смятал я за свещена и в частните, и в държавните работи. Така, за да утвърди общонародното доверие, той не се поколебал да предаде на врага, дори такива именити мъже, каквито са римските консули215. Със същата цел той определил, че приетият под покровителство клиент е по-скъп, отколкото близките и че патронът трябва да го защитава дори против собствените си роднини216, че няма по-гнусно престъпление от това патронът да трупа облага за сметка на клиента. Тази вярност била свято съблюдавана от нашите предци не само при изпълнението на обществените им задължения, но и при сключването на сделки, и то най-вече при парични и търговски отношения: защото ще изчезне, смятали те, така нужната при съвместния живот в обществото парична подкрепа в случай на временен недоимък, ако вероломството на длъжниците се изплъзне без тежко наказание. Затова на гражданите, признали, че дължат пари и осъдени да ги изплатят, се давали тридесет дни, за да потърсят необходимата за погасяването на дълга им сума; тези дни били наречени от децемвирите „съдебни" (iusti) представлявали един вид iustitium, тоест нещо като спиране и отлагане на съдопроизводството в този промеждутък, през който осъдените длъжници не можели да бъдат привличани за нищо в съда. А ако не успявали да погасят дължимата сума, те били призовавани при претора и предавани от него в собственост на кредиторите си, които ги оковавали във вериги или в пранги. Ето какво гласи, струва ми се, текстът на закона: „В случай на признат дълг и произнесена съдебна присъда да се дават по тридесет „съдебни" дни. След това длъжникът да бъде хванат, да бъде докаран в съда. Ако не е изпълнил присъдата или някой не заплати за него в съда, ищецът да го вземе със себе си, да го окове или във вериги, или в пранги. В петнадесет фунта, не по-малко, а ако иска, в повече да го окове. Ако осъденият иска, да се храни със своя храна. Ако не се храни със своя, онзи, който го държи в окови, да му дава по либра брашно на ден. Ако иска, повече да му дава." Междувременно те са можели да се договорят, а ако не се договорели, осъдените прекарвали в окови шестдесет дни. През това време в три поредни пазарни дни217 те бивали отвеждани при претора, комуто известявали за каква сума са осъдени. На третия пазарен ден били наказвани със смърт или продавани на чужденците отвъд Тибър. Ала това смъртно наказание, чиято цел, както казах, е била да освети и узакони верността, изглеждало чудовищно с явната си жестокост и страшно с невижданите си ужаси. Защото, ако заемодавците, на които бил присъждан обвиняемият, били няколко души, на тях им било позволено да насекат и да разкъсат, ако искат, тялото на предадения в тяхна власт длъжник. И аз дори ще цитирам самия закон, за да не си помислиш, че се страхувам да говоря за тази омраза и ненавист: „На третия пазарен ден да бъде разсечен на части. Ако го разсекат на повече или по-малко парчета, това да не бъде наказуемо." Наистина едва ли бихме открили нещо по-безмилостно, нещо по-безпощадно, ако това безчовечно наказание не е било обявено, както по всичко си личи, единствено с намерението никога да не се стига до него. А днес сме свидетели как мнозина биват отдавани във властта на кредиторите и оковавани от тях, защото за долните люде оковаването е дребна работа; а някой да е бил разкъсван в древността — за такова нещо нито съм чел, нито съм чувал, защото подобно свирепо наказание не е могло да се смята за дребна работа. Или ти, Фаворине, смяташ, че ако знаменитото наказание за лъжесвидетелство, предвиждано от законите в „Дванадесетте таблици", не беше излязло от употреба, ако и сега, както някога, уличеният в подобно престъпление биваше хвърлян от Тарпейската скала, пак щяха да се навъдят толкова много измамници, колкото виждаме днес? Суровото отмъщение за дадено злодеяние в повечето случаи е поука и предупреждение да се живее честно и предпазливо. Съдбата на Метий Фуфеций от Алба Лонга и на мен ми е добре известна, макар да не чета кой знае колко често подобни книги;
понеже вероломно нарушил условията и договора с царя на римляните, той бил вързан за две теглени на различни страни колесници и бил разкъсан от тях. Нечувано и безмилостно наказание ли? Кой спори за това! Но чуй какво е казал един изключително изтънчен поет:
„Верен на своята дума да беше останал, Албане!"218
Докато Секст Цецилий разсъждаваше за тези и други подобни неща сред одобрението и похвалата на всички присъствуващи и дори на самия Фаворин, бе ни известно, че Цезарят вече приема поздравления, и така трябваше да се разделим.